005. - BUDOVA, Z KTERÉ PŘESTAVBOU VZNIKL DNEŠNÍ HOTEL ATRIUM