0095-hřbitovní kapucínský kostel-malba nad vchodem