075. -Lotynka a Liga proti TBC 1916 a 1944 - Nám.Čs.armády.jpg