098. -Nová budova Okresni správy politické 1926 a 2007.jpg