122. -Stromořadní-Dvořákova,poč.XX.stol.a 2007.jpg