174. -V cukrovaru,nyní Kaufland 31.3.2007 a 23.3.2008.jpg